Szukaj

Dźwiękowe Systemy Ostrzegawcze

G+M – OPIS CENTRALI DŹWIĘKOWEGO SYSTEMU OSTRZEGAWCZEGO

 1. Opis

Informacje ogólne dotyczące g+m elektronik ag. Szwajcarskiego producenta Dźwiękowych Systemów Ostrzegawczych oraz Systemów Rozgłoszeniowych
Szwajcarska firma g+m elektronik od ponad 35 lat jest producentem Dźwiękowych Systemów Ostrzegawczych oraz systemów rozgłoszeniowych. W ciągu ostatnich trzech dekad firma dynamicznie się rozwijała, co spowodowało, że g+m elektronik uznawany jest obecnie za jednego z liderów w dziedzinie elektroakustyki.

Dzięki technologii I2C- Bus and APS®-, wyprodukowanej w 100% w Szwajcarii, g+m udowadnia, że jakość oraz staranność wykonania są najistotniejszymi elementami budującymi politykę firmy. Dzięki takiej postawie g+m wciąż wyznacza standardy w dziedzinie elektroakustyki dedykowanej do DSO oraz SR. Rocznie firma dostarcza urządzenia do ponad 1000 nowych instalacji.

Centrala Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego typu APS-APROSYS PL w wykonaniu skupiony i rozproszonym.

Modułowy system APS (DSO oraz SR) zawiera nowy układ procesorów audio, który korzysta z 4-kanałowej technologii z cyfrową magistralą I2C bus logic. Rozwiązanie to pozwala na zaprogramowanie systemu w bardzo krótkim czasie przy użyciu PC. Dodatkowo wszystkie dane procesora APS są przechowywane, kontrolowane i monitorowane.
System APS-APROSYS PL ma możliwość pracy jako system autonomiczny, skupiony lub sieciowy-rozproszony. Połączenia sieciowe wykorzystują sprzęt i technologię ETHERNET, przesył sygnałów audio jak i sygnałów sterujących odbywa się drogą cyfrową. Połączenia sieciowe wykonywane są redundantnym przewodem światłowodowym typu SLO-062-02-M1-A5-FR z wykorzystaniem przełączników miedź/światłowód EDS -405-MM-SC oraz modułów APS-59 LAN. Współpracujące ze sobą centrale mogą być instalowane wyłącznie w pomieszczeniach spełniających warunki pomieszczenia centrum alarmowego.
System ma możliwość instalowania wyniesionych mikrofonów pożarowych typu APS –PMW01 poza pomieszczeniem centrum alarmowego.

System APS opiera się na wewnętrznych, cyfrowych magistralach audio. System jest hierarchiczny, co pozwala zaprogramować ponad 256 poziomów priorytetów. Maksymalna liczba wejść i wyjść nie jest limitowana (jak w systemach macierzowych). System składa się z modułów, co pozwala dopasować go dokładnie do potrzeb klienta. Wszystkie zmiany systemu opierają się na wymianie, odjęciu bądź dodaniu odpowiedniego modułu i krótkiego przeprogramowania za pomocą PC. W systemach skupionych i sieciowych- rozproszonych system może nadawać do 64 komunikatów jednocześnie.

Cały system jest kontrolowany przez mikroprocesor. Programowanie softwaru APS pozwala na łatwą konfigurację środowiska przy użyciu metody Drag & Drop.
Ponadto oprogramowanie APS zostało wyposażone w narzędzie dokumentujące, które automatycznie tworzy kopię specyficznych ustawień użytkownika na twardym dysku.
Oprogramowanie można wykorzystać do stworzenia danych ustawień dla modułu tak by praca z systemem była jeszcze wygodniejsza.

Cyfrowe wywoławcze stacje mikrofonowych.
Dzięki unikalnej strukturze systemu APS, która zawiera zintegrowane analogowe oraz cyfrowe macierze, istnieje możliwość podłączenia do 30 pulpitów mikrofonowych do jednego wejścia w module. Każdy przycisk na panelu pulpitu mikrofonowego może być indywidualnie zaprogramowany. Na przykład: Przyciski mogą służyć do nadawania sygnału w jedna strefę bądź grupę stref. Można je również zaprogramować tak by po naciśnięciu została odtworzona informacja (alarmowa, ewakuacyjna lub zawiadamiająca). Cyfrowe stacje wywoławcze mogą zapewniać wywołanie do 128 stref głośnikowych. Podświetlane klawisze informują o aktualnie wybranej strefie oraz trybie pracy systemu.

Integracja systemów DSO oraz Rozgłoszeniowych z lokalną siecią LAN.
Moduł APS-59-LAN pozwala na integrację systemu APS z lokalną siecią LAN. Moduł jest odpowiedzialny za szybką konwersje sygnału audio do formatu MP3 przy użyciu protokołu transmisji UDP. Informacje kontrolujące są wysłane do odpowiadającego systemu przez TCP/IP. Taka technologia pozwala na transmisję sygnału audio do nielimitowanej liczby podsystemów w czasie poniżej 20ms.

Wykorzystanie LAN/WAN do sieciowania DSO i Systemów Rozgłoszeniowych jest najprostszym i najbardziej niezawodnym rozwiązaniem. Standardowa sieć połączeń wystarcza do przesyłania cyfrowego sygnału audio na bardzo duże odległości. By dodatkowo zwiększyć zasięg system może zostać rozszerzony o łącza światłowodowe.

Użytkowanie interfejsu operacyjnego (GUI)
Systemy APS sterowane są za pomocą graficznego interfejsu (GUI). Kontrola odbywa się z poziomu PC lub przy użyciu Panelu Dotykowego. Urządzenia łączy się z systemem za pomocą sieci LAN. Graficzny interfejs operacyjny (GUI) pokazuje obraz aktualnie skonfigurowanego systemu.

Cyfrowe pulpity mikrofonowe z bezpośrednim złączem LAN.
Cyfrowa transmisja sygnału przez LAN zapalenia najwyższa odporność na interferencje i znakomicie upraszcza instalację. Cyfrowe Pulpity Mikrofonowe z bezpośrednim złączem LAN przetwarzają głos do sygnału MP3 a informacje sterujące do TCP/IP.

Zdalna obsługa przez Internet.
Przy użyciu zwykłych komponentów sieciowych istnieje możliwość podłączenia sieci LAN do Internetu. Każdy system APS posiada swój własny adres IP, co pozwala na wybieranie danych ustawień I przeprogramowanie system przy użyciu Internetu.

100% niezawodności dzięki cyfrowemu monitoringowi.
Połączenie LAN jest monitorowane cyfrowo, co gwarantuje 100% niezawodność systemu. Pierścieniowa struktura linii (redundancja systemu) gwarantuje, że nawet w przypadku przerwania jednej z linii połączeń system wciąż pozostaje w pełni sprawny. Przyznana norma EN 60849 zaświadcza, że system APS może być wykorzystywany w systemach DSO.

Kontrola Wzmacniaczy Mocy
Poziom sygnału na wyjściu ze wzmacniaczy mocy jest ciągle monitorowany. Jeśli sygnał na wyjściu jednego ze wzmacniaczy spadnie poniżej poziomu tolerancji następuje automatyczne przełączenie na dodatkowy wzmacniacz, który przez cały czas poprawnego działania systemu pozostaje w trybie oczekiwania. Uszkodzony wzmacniacz zostaje automatycznie wyłączony z systemu. Diody na przednim panelu wzmacniacza automatycznie informują o uszkodzeniu.

Kontrola połączeń oraz głośników.
Cyfrowa kontrola linii głośnikowych głośników oraz linii połączeniowych opiera sie na analizie sygnału testowego 19 kHz przez pomiar napięcia, prądu oraz kąta przesunięcia fazowego. Pozwala to w prosty sposób określić czy w linii nastąpiło uszkodzenie. Pomiar odbywa się bez przerywania nadawania komunikatów lub audycji muzycznych.
APS-178 kontroluje :
– Ciągłość linii
– Zwarcie linii
– Przerwę linii
– Doziemienie
– Uszkodzenie głośnika w linii
Pomiar dokonywany jest 64 razy na sekundę. Wszystkie błędy sygnalizowane są diodami LED, dodatkowe informacje wyświetlane są na wyświetlaczu LCD.
Zastosowanie techniki cyfrowej DSP pozwala na prawidłową kontrolę linii bez względu na ilość głośników, temperaturę otoczenia oraz poziom hałasu tła.

Nadzorowanie całego systemu jest zgodne z normą EN 60849
Dźwiękowy System Ostrzegawczy musi spełniać normę EN 60849, oznacza to, że permanentnej kontroli poddawane są następujące elementy systemu:
– Mikrofon strażaka, pulpity mikrofonowe (włączając kapsułę mikrofonu)
– Konsole i panele ewakuacyjne (włączając kapsuły mikrofonów)
– Generatory sygnałów audio
– Wzmacniacze oraz wzmacniacze rezerwowy
– Głośniki oraz linie głośnikowe
– Interfejs do detekcji pożaru
– Ścieżka sygnału w systemie, która odpowiedzialna jest za transmisję wiadomości alarmowych
– Zasilanie podstawowe oraz zasilanie rezerwowe
Zgodnie z EN 60849 system musi umieć zapamiętać do 99 błędów systemowych
w specjalnie zabezpieczonej pamięci, która jest chroniona przed nieautoryzowanym dostępem. Informacje o błędach musza być ściągane z systemu w formie elektronicznej.

2. Rama modułowa systemu APS , MC-03

MC-03

8 kieszeni kompatybilnych z dowolnym modułem APS
Zawiera płytę komunikacji cyfrowej, kontrolowaną przez procesor APS
3. Moduły systemowe APS-APROSYS PL

3.1. Moduł głównego procesora, APS-990

APS-990

Centralny procesor sterujący funkcjami systemu APS-APROSYS

Kontroluje i monitoruje działanie systemu, poprzez sterowanie komunikacją wewnętrzną pomiędzy modułami systemu.
Zawiera nieulotną pamięć programu, wszystkie dane dotyczące konfiguracji systemu są przechowywane nawet przy całkowitym braku zasilania.
Moduł wyposażony w pięć sygnalizatorów LED
Czerwona – uszkodzenie centralnego procesora
Żółta – komunikacja I2C
Żółta – praca w trybie sterowania zewnętrznego
Żółta – system w trybie pracy
Zielona – system włączony

Zgodny z normą EN 60849

3.2. Uniwersalny moduł wejściowy, APS-01-EV

APS-01-EV

Moduł wejściowy mikrofonu strażaka, programowalny przez APS 990 priorytet.
Wyposażony w układ monitorowania ciągłości linii oraz układ
monitorowania główki mikrofonu. Wszystkie wykryte błędy w tym zmiana poziomu głośności są transmitowane do centralnego kontrolera monitorowania systemu APS 177.2.
Przełączalna czułość wejść –63dBm/-53dBm
Wejście symetryczne 200 Ohm
Regulacja barwy tonu ( tony wysokie, tony niskie ) i wzmocnienia
Po ustawieniu parametrów dźwięku gałki można zdjąć, tak aby po skalibrowaniu sytemu zmiany parametrów mogły być zmieniane tylko przez uprawniony personel.

Zgodny z normą EN 60849

 

 

3.3. Uniwersalny moduł wejściowy, APS-01

APS-01

Moduł wejściowy dla MIC / AUX
Następujące funkcje dostępne za pośrednictwem
zintegrowanych przełączników – DIP
– Czułość MIC: -63 dBm / -53dBm symm. 200 W
– Czułość AUX: -10 dBm / 0 dBm, symm. / asymm. 47 kW
– Zasilanie Phantom 12V
– Przełącznik do trybu źródłowego

 

 

 

3.4. Moduł wejściowy, APS-03

APS-03

Moduł wejściowy wyizolowany transformatorowo.
– Wejście symetryczne
– Poziom wejścia można ustawić w zakresie od 0.3 do 100 V
(potencjometr przedniego panelu ustawia sie przy użyciu śrubokrętu)

 

 

 

 

3.5. Moduł telefoniczny, APS-18

APS-18

Moduł telefoniczny przystosowany do analogowych linii telefonicznych
czułość -10 dBm
ustawienie maksymalnego czasu ogłoszenia od 1 sekundy do 17min
automatyczne wykrywanie zajętej linii

 

 

 

 

3.6. Moduł wejściowy do obsługi cyfrowych paneli mikrofonowych, APS-16

APS-16

Moduł wejściowy cyfrowych pulpitów mikrofonowych.
Umożliwia podłączenie do 30 pulpitów.
Wejście toru audio 0dB elektronicznie symetryzowane.
Dwustronna komunikacja danych przez linie BUS
Zasilanie 17V do pulpitów mikrofonowych.
Regulacja głośności. Po ustawieniu parametrów dźwięku gałkę można zdjąć, tak aby po skalibrowaniu sytemu zmiany parametrów mogły być zmieniane tylko przez uprawniony personel.
Moduł wyposażony w układ kontroli obecności pulpitu oraz nadzorowania główki mikrofonu w pulpicie.
Poziom dźwięku monitorowany przez system, zmiany poziomu są traktowane jako błąd i sygnalizowane przez centralny kontroler monitorowania systemu APS 177.2.
Maksymalny zasięg do najdalszego panelu mikrofonowego 2 km (dla dwustronnego przesyłu danych)

3.7. Moduł cyfrowej pamięci komunikatów MP3, APS-19

APS-19

Moduł MP3 przeznaczony do zapisu i emisji sygnałów audio.
Nie ulotna pamięć: do 32 plików MP3 każdy po 250kb. Wgrywanie i ściąganie plików odbywa się za pośrednictwem PC. Standartowo nagrane gongi i syreny
Dwa niezależne pokrętła głośności.
Programowa indywidualna regulacja głośności każdego pliku MP.
Korekcja tonów niskich i wysokich.
Możliwość nagrania własnych sygnałów i komunikatów w formacie MP3
Podczas odtwarzania podświetlony jest sygnalizator LED i aktywowane wyjście kontrolne Programowanie przez APS-990, Monitorowanie toru audio i pamięci komunikatów przez system, zmiany poziomu są traktowane jako błąd i sygnalizowane przez centralny kontroler monitorowania systemu APS 177.2.Gałka regulacyjna może być usunięta. Regulacja możliwa tylko za pomocą śrubokrętu (operacja zapobiega błędom lub przypadkowym zmianom).

Zgodny z normą EN 60849

3.8. Moduł integrujący system z siecią LAN, APS-59 LAN

APS-59 LAN

Moduł LAN służący do połączenia Systemu APS za pośrednictwem sieci LAN
Wykorzystanie sieci LAN w systemie APS optymalizuje koszty instalacji
32 kanały audio. Format audio- MP3

 

 

 

 

 

3.9. Moduł Funkcji, APS-56-NL

APS-56-NL

Moduł umożliwiający połączenie systemu APS-APROSYS z systemami wykrywania zagrożeń. APS-56 NL posiada 8 wejść sterujących, z nadzorowaniem linii połączeniowej.
Programowalnych: wł./wył, impuls, wyłączenie monitorowania linii połączeniowej.
Moduł wyposażony w sygnalizację diodami LED – „BUSY” – moduł aktywny
Diody wejść: 1 – 8 świecenie ciągłe wejście alarmowe aktywne pulsowanie awaria linii połączeniowej
Alarm: uszkodzenie linii połączeniowej
Wszystkie wykryte uszkodzenia linii przyłączeniowych transmitowane są do centralnego kontrolera monitorowania systemu APS 177.2.

Zgodny z normą EN 60849

 

 

3.10. Moduł Wyjściowy 100V, APS-74

APS-74

1 wejście ze wzmacniacza / 4 wyjścia linii głośnikowych
Funkcja – linia głośnikowa włącz/wyłącz
Zewnętrznie programowana zwrotna kontrola głośności

 

 
3.11. Moduł przekaźnikowy (4 przekaźniki) , APS-75

APS-75

Wyjściowy moduł przekaźnikowy z czterema indywidualnie programowalnymi przekaźnikami.
– Dostępne złącza normalnie otwarte oraz złącza normalnie zamknięte 3 A / 100 V

 

 

 

 

 

 

 

3.12. Moduł cyfrowej automatycznej kontroli linii głośnikowych, APS-178 16/32EV

APS 178-16/16 EV moduł automatycznej kontroli linii głośnikowych

 

 

APS 178-16/32 EV moduł automatycznej kontroli linii głośnikowych

 

 

APS 178- EV wykonania:
– APS 178-16 – kontrola 16 linii głośnikowych
– APS 178-32 – kontrola 32 linii głośnikowych
Kontrola linii przez pomiar impedancji.
Diody LED pozwalają jednoznaczne zidentyfikowanie uszkodzenia linii głośnikowej.
– APS 178-16 – 16 diod LED
– APS 178-32 – 32 diody LED
Parametry ustawiane ręczne:
– czas
– aktywowanie stref
– tolerancja
– numer urządzenia w systemie
– kalibrację
– pomiar strefy
Wyświetlane informacje na wyświetlaczu:
– wartość pomiaru
– lista błędów (maksymalnie 99 błędów)
– błąd linii głośnikowej

Zgodny z normą EN 60849

3.13. Moduł ciągłego monitorowania systemu, APS 177.2 – EV.


APS-177-EV

Moduł ciągłego monitorowania systemu zgodnie z PN-EN 60849.
Monitorowanie źródeł sygnałów i komunikatów alarmowych:
– Cyfrowego pulpitu mikrofonowego wraz z główką mikrofonu
– Mikrofonu strażaka
– Cyfrowej pamięci komunikatów
– Monitorowanie wzmacniaczy i linii głośnikowych poprzez moduł APS-77ev.
– Monitorowanie zasilania sieciowego i zasilania rezerwowego akumulatorowego.
– Samokontrola układu sterowania „Watch-Dog”
Moduł wyposażony jest w sygnalizator akustyczny sygnalizujący wystąpienie jakiegokolwiek błędu w systemie.
Stan systemu sygnalizowany jest przez zaświecenie odpowiedniej diody LED.
Błędy sygnalizowane są diodami koloru żółtego i sygnałem akustycznym. Wbudowane baterie umożliwiają sygnalizację nawet w przypadku całkowitego zaniku zasilania sieciowego i zasilania rezerwowego.
Moduł wyposażony jest w przełącznik z kluczykiem zabezpieczający system przed wyłączeniem przez osoby nie uprawnione oraz przed dostępem do oprogramowania sterującego. W pozycji zabezpieczony możliwe jest tylko odczytanie przy pomocy komputera PC rejestru błędów i alarmów.
Zgodny z normą EN 60849

3.14. Moduł programowalny (8 przycisków) , APS-50

APS-50

Moduł 8 dowolnie programowalnych przycisków.

 

 

 

 

 

 

 

3.15. Moduł DSP, APS-37

APS-37

Moduł cyfrowej obróbki dźwięku, posiadający:
 Cyfrowy korektor dźwięku
 Cyfrową linią opóźniającą
 Automatyczną regulację głośności
 Układ przeciwsprzężeniowy
3.16. Moduł monitorowania sygnałów audio z głośnikiem, APS-60

APS-60

Moduł monitorowania 4 busów audio.
Wbudowany wzmacniacz 2 W z regulacją głośności i głośnikiem monitorowym.
Przycisk „test”.

 
3.17. Moduł wyjściowy z regulacją głośności , APS-62

APS-62

Moduł wyjściowy 100 V z regulacją głośności dla 2 linii głośnikowych .

 

 

 

 

 

 

 

3.18. Regulator głośności serii GM-713x

GM 713x

Regulator głośności z wbudowanym autotransformatorem, technologia 3 przewodowa,
GM 7130 – moc 30 W
GM 7132 – moc 80 W

 

 

 

 

 

4. Wzmacniacze mocy systemu APS-APROSYS jednokanałowe o mocy znamionowej ciągłej- 250 W, 150W, 100 W, 50 W

BO-CD-250-EV
Wzmacniacz w klasie „D” o mocy ciągłej 250W/100V
Minimalna impedancja obciążenia 40 ?
Pasmo przenoszenia 50 Hz ÷ 20000 Hz (-3dB)
Zniekształcenia THD < 0,15% 1kHz full load & P 1/10
Stosunek sygnał/szum > 85 dB
Zintegrowane wyjścia transformatorowe mocy 100V (opcjonalnie 50 V)
Zintegrowana, cyfrowa płyta kontrolno-komunikacyjna z procesorem APS
Wbudowane zabezpieczenia: przeciążenie, zwarcie, brak sygnału, przegrzanie
Wbudowany układ kontroli i ładowania akumulatorów zasilania rezerwowego 48V DC

BO-CD-150-EV
Wzmacniacz w klasie „D” o mocy ciągłej 150W/100V
Minimalna impedancja obciążenia 67 ?
Pasmo przenoszenia 50 Hz ÷ 20000 Hz (-3dB)
Zniekształcenia THD < 0,15% 1kHz full load & P 1/10
Stosunek sygnał/szum > 85 dB
Zintegrowane wyjścia transformatorowe mocy 100V (opcjonalnie 50 V)
Zintegrowana, cyfrowa płyta kontrolno-komunikacyjna z procesorem APS
Wbudowane zabezpieczenia: przeciążenie, zwarcie, brak sygnału , przegrzanie
Wbudowany układ kontroli i ładowania akumulatorów zasilania rezerwowego 48V DC

BO-CD-100-EV
Wzmacniacz w klasie „D” o mocy ciągłej 100W/100V
Minimalna impedancja obciążenia 100 ?
Pasmo przenoszenia 50 Hz ÷ 20000 Hz (-3dB)
Zniekształcenia THD < 0,15% 1kHz full load & P 1/10
Stosunek sygnał/szum > 85 dB
Zintegrowane wyjścia transformatorowe mocy 100V (opcjonalnie 50 V)
Zintegrowana, cyfrowa płyta kontrolno-komunikacyjna z procesorem APS
Wbudowane zabezpieczenia: przeciążenie, zwarcie, brak sygnału , przegrzanie
Wbudowany układ kontroli i ładowania akumulatorów zasilania rezerwowego 48V DC

BO-CD-50-EV
Wzmacniacz w klasie „D” o mocy ciągłej 50W/100V
Minimalna impedancja obciążenia 200 ?
Pasmo przenoszenia 50 Hz ÷ 20000 Hz (-3dB)
Zniekształcenia THD < 0,15% 1kHz full load & P 1/10
Stosunek sygnał/szum > 85 dB
Zintegrowane wyjścia transformatorowe mocy 100V (opcjonalnie 50 V)
Zintegrowana, cyfrowa płyta kontrolno-komunikacyjna z procesorem APS
Wbudowane zabezpieczenia: przeciążenie, zwarcie, brak sygnału , przegrzanie
Wbudowany układ kontroli i ładowania akumulatorów zasilania rezerwowego 48V DC

5. Wzmacniacze mocy systemu APS-APROSYS dwukanałowe o mocy znamionowej ciągłej- 250 W, 150W, 100 W, 50 W na kanał

 

 

BO-CD-250-2-EV

Wzmacniacz w klasie „D” o mocy ciągłej 250W/100V na kanał
Minimalna impedancja obciążenia 40 ?
Pasmo przenoszenia 50 Hz ÷ 20000 Hz (-3dB)
Zniekształcenia THD < 0,15% 1kHz full load & P 1/10
Stosunek sygnał/szum > 85 dB
Zintegrowane wyjścia transformatorowe mocy 100V (opcjonalnie 50 V)
Zintegrowana, cyfrowa płyta kontrolno-komunikacyjna z procesorem APS
Wbudowane zabezpieczenia: przeciążenie, zwarcie, brak sygnału , przegrzanie
Wbudowany układ kontroli i ładowania akumulatorów zasilania rezerwowego 48V DC

BO-CD-150-2-EV
Wzmacniacz w klasie „D” o mocy ciągłej 150W/100V na kanał
Minimalna impedancja obciążenia 67 ?
Pasmo przenoszenia 50 Hz ÷ 20000 Hz (-3dB)
Zniekształcenia THD < 0,15% 1kHz full load & P 1/10
Stosunek sygnał/szum > 85 dB
Zintegrowane wyjścia transformatorowe mocy 100V (opcjonalnie 50 V)
Zintegrowana, cyfrowa płyta kontrolno-komunikacyjna z procesorem APS
Wbudowane zabezpieczenia: przeciążenie, zwarcie, brak sygnału , przegrzanie

BO-CD-100-2-EV
Wzmacniacz w klasie „D” o mocy ciągłej 100W/100V na kanał
Minimalna impedancja obciążenia 100 ?
Pasmo przenoszenia 50 Hz ÷ 20000 Hz (-3dB)
Zniekształcenia THD < 0,15% 1kHz full load & P 1/10
Stosunek sygnał/szum > 85 dB
Zintegrowane wyjścia transformatorowe mocy 100V (opcjonalnie 50 V)
Zintegrowana, cyfrowa płyta kontrolno-komunikacyjna z procesorem APS
Wbudowane zabezpieczenia: przeciążenie, zwarcie, brak sygnału , przegrzanie
Wbudowany układ kontroli i ładowania akumulatorów zasilania rezerwowego 48V DC
Wbudowany układ kontroli i ładowania akumulatorów zasilania rezerwowego 48V DC

BO-CD-50-2-EV
Wzmacniacz w klasie „D” o mocy ciągłej 50W/100V na kanał
Minimalna impedancja obciążenia 200 ?
Pasmo przenoszenia 50 Hz ÷ 20000 Hz (-3dB)
Zniekształcenia THD < 0,15% 1kHz full load & P 1/10
Stosunek sygnał/szum > 85 dB
Zintegrowane wyjścia transformatorowe mocy 100V (opcjonalnie 50 V)
Zintegrowana, cyfrowa płyta kontrolno-komunikacyjna z procesorem APS
Wbudowane zabezpieczenia: przeciążenie, zwarcie, brak sygnału , przegrzanie
Wbudowany układ kontroli i ładowania akumulatorów zasilania rezerwowego 48V DC

Rezerwowe zasilanie akumulatorowe, APS-151

 

 

 

APS-151

Obudowa na baterie zasilania rezerwowego dla wzmacniaczy serii BO-CD-XXX-X-EV.
Napięcie = 48 VDC.

6. Pulpit mikrofonowy seria EV-MU 3xx.1

 

 

 

 

 

 

 

 

EV-MU 3xx.1

Pulpit mikrofonowy systemu APS-APROSYS
Pulpit mikrofonowy służy do obsługi Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego.
Posiada przyciski wyboru stref głośnikowych, przycisk włączający mikrofon, przyciski ręcznego uruchamiania nadawania nagranego komunikatu alarmowego oraz sygnalizatory stanu systemu oraz przycisk zatrzymania nadawania komunikatów uruchomionych w trybie automatycznym- polecenia z systemu wykrywania zagrożeń.
Pulpit posiada wbudowany układ kontroli mikrofonu wraz z główką.
W przypadku wykrycia jakiegokolwiek błędu w systemie na pulpicie włącza się kontrolka BŁĄD i sygnalizator akustyczny zwracający uwagę obsługi. Sygnalizację akustyczną można wyłączyć przyciskiem „SILENT”, sygnalizacja optyczna zgaśnie, gdy błąd ustąpi lub zostanie zresetowany w centrali systemu.
Pulpit można rozbudować zgodnie z wymaganą ilością do 128 stref głośnikowych.
Wyjście audio: 0dB / 600 Ohm (symetryczne)
Wyjście cyfrowe: Magistrala DATA-S / maksymalny zasięg 2 km
Możliwość podłączenia do 30 Paneli Sterujących równolegle do jednej linii.

Zgodny z normą EN 60849

7. Pulpit mikrofonowy seria APS 3XX 

 

 

 

 

 

 

APS 3XX

Pulpit mikrofonowy systemu APS-APROSYS
Pulpit mikrofonowy służy do obsługi Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego.
Posiada przyciski wyboru stref głośnikowych, przycisk włączający mikrofon, przyciski ręcznego uruchamiania nadawania nagranego komunikatu alarmowego oraz sygnalizatory stanu systemu oraz przycisk zatrzymania nadawania komunikatów uruchomionych w trybie automatycznym- polecenia z systemu wykrywania zagrożeń.
Pulpit posiada wbudowany układ kontroli mikrofonu wraz z główką.
W przypadku wykrycia jakiegokolwiek błędu w systemie na pulpicie włącza się kontrolka BŁĄD i sygnalizator akustyczny zwracający uwagę obsługi. Sygnalizację akustyczną można wyłączyć przyciskiem „SILENT”, sygnalizacja optyczna zgaśnie, gdy błąd ustąpi lub zostanie zresetowany w centrali systemu.
Pulpit można rozbudować zgodnie z wymaganą ilością do 128 stref głośnikowych.
Wyjście audio: 0dB / 600 Ohm (symetryczne)
Wyjście cyfrowe: Magistrala DATA-S / maksymalny zasięg 2 km
Możliwość podłączenia do 30 Paneli Sterujących równolegle do jednej linii.

Zgodny z normą EN 60849

8. Wyniesiony mikrofon strażaka zamontowany w szafce przeznaczonej do zawieszania na ścianie.

W szafce zamontowane są:

– mikrofon z przyciskiem „naciśnij i mów”
– klawisze sygnalizacji alarmów
– klawisz zatrzymania emisji komunikatów alarmowych
– diody LED sygnalizujące stan pracy mikrofonu
– instrukcja obsługi

W obudowie szafki zamontowany jest zasilacz wraz z akumulatorem zapewniający bezprzerwową pracę mikrofonu strażaka nawet w przypadku zaniku zasilania 230V.
W szafce znajduje się również redundantny konwerter światłowodowy MOXA EDS 405, który przez sieć światłowodową przesyła sygnały z mikrofony do centrali systemu. W przypadku awarii jednego światłowodu sygnał jest przełączany na druga parę, przełączenie trwa nie dłużej niż 300 ms.

Połączenie zrealizowane jest za pomocą konwerterów światłowodowych MOXA typu EDS 405A oraz dwóch niezależnych prowadzonych różnymi trasami połączeń światłowodowych. Zastosowanie opatentowanego protokołu MOXA „TURBO RING” zapewnia przywrócenie połączenia w czasie ok. 300ms.
Połączenia światłowodowe wykonane kablem światłowodowym Fibre Optic Cables SLO-062-02-M1-A5-FR o odporności temperaturowej 7500 C przez 3 h.
Dodatkowo połączenie monitorowane jest metodą „pingowania” a odpowiedź generowana jest przez mikroprocesor modułu APS-59 LAN. Zapewnia to kontrolę połączenia oraz aktywności modułu.
Konsola z mikrofonem dla Straży Pożarnej wyposażona jest w uniwersalny zasilacz modułowy Cameleon (zasilanie podstawowe 230 V) firmy Merawex oraz bateryjne zasilanie rezerwowe YUASA NP 24-12.
Mikrofon strażaka monitorowany jest przez centralę systemu DSO APS-APROSYS PL,
Przerwa lub zwarcie w połączeniu oraz zmiana wzmocnienia sygnału jest wykrywana przez układ nadzorujący APS-177 i sygnalizowana jako uszkodzenie.