Szukaj

Pomiary zrozumiałości mowy

Najważniejsze międzynarodowe, europejskie oraz pólnocnoamerykańskie regulacje dot. systemów przeciwpożarowych wymagają spełnienia minimalnego poziomu zrozumiałości mowy. Nowe regulacje oraz standardy wywołaly potrzebę poznania podstaw zrozumiałości oraz narzędzi umożliwiających projektowanie systemów głosowych o wysokiej zrozumiałości, pomiar zgodności z regulacjami w czasie oddawania systemu a także okresowe testy w czasie użytkowania systemu.

Podstawy zrozumiałości mowy, w tym czynniki na nią wpływające w typowych sytuacjach, są opisane w artykule zaprezentowanym na kongresie National Fire Protection Association Congress przez Bose® Professional Systems. Dodatkowo, rozważone są różne metody pomiaru zrozumiałości mowy, razem z technikami przewidywania zrozumiałości przed budową budynku lub przed instalacją systemu. Na zakończenie zaprezentowane są praktyczne okoliczności, z którymi zmierzą się projektanci i instalatorzy systemów przeciwpożarowych.

Sprzęt potrzebny do Dokładnego Pomiaru Zrozumiałości Mowy w Głosowych Systemach Rozgłoszeniowych i Ewakuacyjnych za Pomocą STICistm Software:

  • Teraz Zrozumiałość Może Zostać Zmierzona.
  • System STICistm zostaje wykorzystany na stadionie New England Patriot’s Gillette Stadium.
  • Spełnia lub przekracza standardy międzynarodowe.
  • Płyta testowa opracowana przez TNO Human Factors w Holandii – Europejskiego twórcę STI.
  • Analizatory DSP2 oraz DSP30 i towarzyszący im generator TALKBOX Signal Generator, zaprojektowane i produkowane przez Gold Line.

DSP2B – Dedykowany Miernik Zrozumiałości Mowy. Mierzy Poziom Ciśnienia Dźwięku oraz wartość Speech Inteligibility Index w formatach CIS, STI oraz RASTI, wykorzystując oprogramowanie OPTion STICistm Software.

TALKBOX – Generator Sygnału – Integralna Częśc Systemu Analizy Mowy – Używany z DSP2B, DSP30B i DSPCIB – Stosuje Specjalizowane Sygnały Testowe Dla Głosowych Systemów Rozgłoszeniowych.

Zwiększanie Zrozumiałości Dźwiękowych Systemów Ostrzegawczych z Wykorzystaniem DSP z OPTion STICistm

CZYM JEST ZROZUMIAŁOŚĆ?

Zrozumiałość mowy nie jest fizyczna wartością jak ampery, wolty czy BTU. Jest to miara stopnia, w jakim rozumiemy język mówiony. Mowa nie jest zrozumiała tylko dlatego, że jest słyszalna. Wystarczająco głośny, ale obciążony pogłosem sygnał może być całkowicie niezrozumiały, czemu mogą poświadczyć użytkownicy wielu lotnisk, dworców czy miejsc kultu.

POMIAR ZROZUMIAŁOŚCI PRZY POMOCY STI

Speech Transmission Index (STI) jest metodą ilościową pomiaru zrozumiałości, opisaną w standardzie International Electrotechnical Commission (IEC) 60268-16.

METODA SPEECH TRANSMISSION INDEX (STI)

Armia i nie tylko rozpoczęli finansowanie badań nad metodą ilościową pomiaru zrozumiałości mowy, którą można byłoby zastosować w systemie, w którym występuje praktycznie dowolna kombinacja czynników wpływających na zrozumiałość. Prace, które doprowadziły do opracowania metody zwanej teraz Speech Transmission Index, rozpoczęły się w latach 70. w znanym laboratorium TNO Human Factors w Holandii, finansowane były głównie ze środków NATO. Opracowana metoda okazała się skuteczna w szerokim zakresie warunków – od mówcy w pomieszczeniu przez system telefoniczny do obszarowego systemu rozgłoszeniowego. Metoda STI została zaimplementowana w dużej ilości urządzeń komercyjnych i stała się międzynarodowym standardem, wykorzystywanym na całym świecie. Metoda STI ma przewagę nad innymi metodami, ponieważ bierzę pod uwagę wszystki czynniki wpływające na zrozumiałość mowy na trasie mówca-słuchacz. Metoda bazuje na zastępowaniu mowy powtarzalnym sygnałem, posiadającym tą samą charakterystykę jak mowa.

Szkic nowego standardu ISO 9921 „Assessment of Speech Communication” („Oszacowanie Komunikacji Głosowej”) definiuje zrozumiałość mowy jako: „miara skuteczności rozumienia mowy”. Artykuł ten opisuje i porównuje kilka środków określania zrozumiałości danego systemu transmisji mowy. Mogą one uwzględniać otoczenie akustyczne mówcy oraz słuchacza.

Ogólnie można zastosować dwie zasadniczo różne metody oceny:
(1) Ocena subiektywna, bazująca na wykorzystaniu mówców i słuchaczy,
(2) Ocena obiektywna, bazująca na fizycznych parametrach kanału transmisyjnego.