Szukaj

RDNet Control 2 (RCF)

RDNet Control 2 jest interfejsem sprzętowym umożliwiającym połączenie kompatybilnych urządzeń RCF RDNet do komputera PC poprzez połączenie USB. System RDNet został opracowany do tworzenia sieci przesyłu danych do monitorowania i sterowania systemami. The RDNet Control 2 może sterować 2 podsieciami. Do każdej podsieci może został podłączone do 32 urządzeń, zatem w sumie do 64 urządzeń.