Szukaj

Aktualności

Sortowanie

30.06.2012.

Instalacja nagłośnienia na Hali Stulecia.

Hala Stulecia (dawniej Hala Ludowa) została wzniesiona na początku lat 20 ubiegłego wieku. Już w latach 60 wpisano ją na listę polskich zabytków, a w 2006 roku uznano za obiekt światowego dziedzictwa UNESCO.

Gruntowny remont obiektu, który objął zarówno elewacje zewnętrzną i wnętrza obiektu stał się okazją do wymiany systemu nagłośnienia. W wyniku modernizacji Hala Stulecia może pomieścić na swoich trybunach 10000 osób.

System nagłośnienia dla Hali Stulecia został zaprojektowany w oparciu o zespoły głośnikowe Community:

  • Community R2 (hala główna): Community R2-52, Community R2-94, Community R2-77.
  • Community WET W2-2W8 (hala główna)
  • w korytarzach oraz pozostałych pomieszczeniach zainstalowano steki sufitowych i naściennych zespołów głośnikowych.

Wzmacniacze oraz centrala Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego są produkcji szwajcarskiego producenta g+m elektronik. Całością systemu zarządza matryca Dynacord P64. Sygnał pomiędzy konsolą sterującą a matrycą, odbywa się za pośrednictwem cyfrowego łącza Fiberplex.

Nagłośnienie w Hali Stulecia to system wielofunkcyjny, w którym priorytet pełni Dźwiękowy System Ostrzegawczy. Oprócz swojego podstawowego zadania mającego na celu sprawną ewakuację w przypadku zagrożenia, nagłośnienie służy również do celów komercyjnych podczas konferencji, imprez sportowych oraz dla codziennej obsługi turystów i odwiedzających.

Projekt, dostawę sprzętu oraz instalację zrealizowała firma Tommex Żebrowscy Sp. J.

Ciekawostki:

  • Aby spełnić rygorystyczne wymogi standardów DSO zestawy głośnikowe R2 musiały przejść testy przeprowadzone w laboratorium CNBOP polegające na ciągłej pracy przez 30 min. przy bardzo wysokiej temperaturze. To pierwsze tego typu zestawy głośnikowe z odpowiednią certyfikacją CNBOP.
  • Odległość między amplifikatornią a konsolą sterującą wynosi ponad 200m. Pokonanie takiego dystansu umożliwiła cyfrowa łączność – system FiberPlex 0808/1808.
  • Na sali głównej oddano do użytku dwa panele przyłączeniowe. Aby podłączyć się do jednego z nich, wystarczy wpiąć przenośny rack Fiberplex i ustawić go obok konsolety miksującej.
  • To już drugi system nagłośnienia firmy Tommex przygotowany dla Hali Stulecia, ostatni, zainstalowany w roku 1997, działał sprawnie na obiekcie przez ostatnie 15 lat.

 

Opis instalacji w prasie:
LiveSound---HalaStulecia