Szukaj

Aktualności

Sortowanie

12.02.2013.

Szybka Kolej Regionalna w Tychach


Szybka Kolej Regionalna w Tychach obejmuje w obecnej chwili 4 stacje: Zachodnia, Bielska, Grota Roweckiego i Lodowisko. Wszystkie cztery nowo oddane stacje, w tym gruntownie zmodernizowane Tychy Zachodnie, zostały wyposażone w system DSO g+m elektronik. Dzięki zastosowaniu modułów APS 59 lan cały system pracuje w sieci lokalnej. Rozwiązanie to pozwala na zarządzanie i kontrolę wszystkimi stacjami z jednego punktu oraz prostą i szybką rozbudowę systemu równolegle z planowanymi inwestycjami.

Dźwiękowy System Ostrzegawczy obejmuje wszystkie aktualnie działające stacje. Sterowanie i kontrola systemu odbywa się w centrum kryzysowym, gdzie zlokalizowano pulpit ewakuacyjny umożliwiający wysyłanie komunikatów alarmowych na poszczególne stacje. Dodatkowy pulpit mikrofonowy znajduje się w Nastawni.

Każdą ze stacji wyposażono:
– w wejście sygnału audio w celu podawania informacji z systemu podróżnych.
– w mikrofon strażaka w specjalnie przygotowanej szafie
– w moduł służący do lokalnego wyzwalania komunikatów zapisanych w systemie
– we wzmacniacz 150W/100V oraz wzmacniacz zapasowy (aktywujący się automatycznie w przypadku awarii wzmacniacza głównego)
– w specjalne przyciski do ręcznego wyzwalania i kasowania alarmu
– w wejście na styk zewnętrzny do sygnalizacji awarii urządzenia zewnętrznego
– w system zasilania awaryjnego

Dostawę sprzętu oraz instalację systemu nagłośnienia na stacjach Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej zrealizowała firma Tommex Żebrowscy Sp. J. we współpracy z firmą M.Ostrowski Sp. J.