Szukaj

Aktualności

Sortowanie

26.10.2015.

System nagłośnienia: Miejskie Centrum Kultury w Płońsku

16 października br. miało miejsce oficjalne otwarcie gruntownie zmodernizowanej i rozbudowanej siedziby Miejskiego Centrum Kultury w Płońsku, mieszczącej się przy ulicy Płockiej 50. W nowej siedzibie MCK mieszczą się pracownie, biura, studio nagrań, sala konferencyjna i taneczna oraz galeria. Swoją siedzibę mają tu także zespoły i grupy działające przy MCK oraz ,,Kino Kalejdoskop”, pełniące również rolę sali widowiskowej, w której już w dniu 17 października odbył się koncert Macieja Maleńczuka z zespołem.

Remont obiektu MCK obejmował swoim zakresem między innymi modernizację i rozbudowę posiadanego przez centrum systemu nagłośnienia. Głównym założeniem projektu była możliwość integracji i wzajemnej współpracy wszystkich systemów, zarówno nowych, jak i tych będących już na wyposażeniu MCK. Modernizacji podlegały: sala widowiskowo-kinowa, sala konferencyjna, sala taneczna, galeria oraz kawiarnia.

Sala widowiskowo-kinowa
Mieszcząca 300 miejsc sala widowiskowo-kinowa skałada się z części głównej oraz balkonu. Na sali zostały zainstalowane zestawy głośnikowe Dynacord serii Cobra i VariLine. Do zasilania wykorzystane zostały wzmacniacze serii LX oraz wielokanałowe DSA. Za obróbkę i przetwarzanie sygnału odpowiada matryca Dynacord P 64 wraz z dwoma procesorami DSP 600. Główny system głośnikowy składa się z 6 zestawów głośnikowych Dynacord Cobra-4 FAR i 4 zestawów głośnikowych Dynacord Cobra-4 TOP, jako front-fill pracują dwa zestawy VL 262. Za nagłośnienie balkonu i obszaru pod nim odpowiada w sumie 5 zestawów VL 62. Niskie częstotliwości przetwarzają 3 kolumny Sub 28 wbudowane w scenę.

Zestawy głośnikowe Cobra-4 zostały zawieszone, jednakże w razie potrzeby mogą one zostać zdemontowane i być używane poza obiektem jako zestaw plenerowy. W miejsce Cobra-4 mogą być w takim wypadku używane zestawy Dynacord VL 212, będące również na wyposażeniu MCK.

Zestawy Cobra-4 zasilane są w trybie aktywnym 4-drożnym, natomiast VL 212 w trybie aktywnym 3-drożnym. Niezależnie od zainstalowanych zestawów głośnikowych, podział i korekcje realizowane są z wykorzystaniem filtrów FIR. Dzięki oprogramowaniu IRIS-Net rola użytkownika sprowadza się jedynie do zmiany presetu. Routing i zmiana wszystkich parametrów wykonywane są automatycznie. Dopełnienie powyższego zestawu stanowi system monitorowy składający się z 8 monitorów Dynacord CXM 15, zasilanych z ośmiokanałowego wzmacniacza Dynacord DSA 8805. W skład niniejszego projektu wchodził również cyfrowy mikser foniczny, zestaw mikrofonów oraz niezbędne okablowanie.

Pozostałe pomieszczenia
Sala konferencyjna została wyposażona w dwa zestawy głośnikowe Dynacord D 8, zasilane poprzez amplimikser Dynacord PM 502. Dodatkowe wyposażenie stanowi odtwarzacz CD/USB/SD oraz mikrofon bezprzewodowy.

Sala taneczna to 4 zestawy głośnikowe Dynacord D 8, wzmacniacz SL 1200, mikser CMS 600-3 i odtwarzacz CD/USB/SD.

W galerii oraz w barze pracują dwa identyczne zestawy składające się z czterech kolumn Community DS5, amplimiksera Dynacord PM 502 i odtwarzaczy CD/USB/SD.

Generalnym wykonawcą robót była firma BGR BAU Sp z o.o.