Szukaj

Coda Audio - N-series

Składająca się z czterech produktów N-SERIES to seria małych, lekkich, a jednocześnie wysoce efektywnych i bardzo uniwersalnych systemów, które również pod względem przetwarzanej mocy, mogą konkurować ze znacznie większymi i cięższymi systemami PA.

DAC Dynamic Airflow Cooling

Przyjęte założenie przetwarzania olbrzymiej ilości mocy przez kompaktowy zespół głośnikowy, narzuciło konieczność zweryfikowania konstrukcji obudowy oraz opracowania nowej koncepcji efektywnego odprowadzania ciepła. Nowatorska koncepcja dynamicznego chłodzenia DAC Dynamic Airflow Cooling, polega na tym, że zarówno cała przednia ściana obudowy, do której zamontowane są przetworniki, jak i wyprofilowane w niej tunele rezonansowe, wykonane zostały z aluminium. Aluminiowe elementy zostały zoptymalizowane pod kątem uzyskania maksymalnego przepływu powietrza, zwiększając przez to wytrzymałość termiczną przetworników. Dostarczanie większej ilości mocy powoduje większy przepływ powietrza przez tunele, a przepływające przez wnętrze obudowy powietrze, wiąże ciepło oddawane przez przetworniki i rozprasza je na zewnątrz. Technologia DAC radykalnie polepszyła skuteczność odprowadzania ciepła. W porównaniu z konwencjonalnie chłodzonymi systemami, umożliwiła podwojenie przetwarzanej mocy oraz zwiększyła maksymalną wartość możliwego do uzyskania poziomu SPL.

Instafit Magnetic Coupler

Kolejna innowacja to Instafit Magnetic Coupler, który jest rozwiązaniem problemu często występującego w systemach liniowych oraz zespołach głośnikowych zestawianych w grona. Konstrukcja tego falowodu sumuje energię przetworników powodując, że ich działanie prezentuje cechy pojedynczego źródła dźwięku. Proces sumowania przebiega bez jakiegokolwiek zaburzenia zgodności fazowej, co pozwala na uzyskanie idealnej spójności oraz generowanie fali o jednolitym, wyrównanym czole, a co więcej, zapewnia utrzymanie równomiernego rozkładu  częstotliwości, wyznaczając równomierne rozproszenie dźwięku w osi płaszczyzny poziomej. Instafit Magnetic Coupler odpowiada również za propagację poziomą dźwięku i zamianę kąta tej propagacji.

Przetworniki DDP

Jeśli chodzi o technologię konstrukcji przetworników, to spotkamy tu zarówno dwumembranowe, 6” przetworniki DDP (Dual Diaphragm Planar-wave-driver) generujące spójną falę o płaskim czole – znane z AiRAY, jak też i kwintesencję opatentowanych przez CODA Audio technologii, w postaci unikatowego przetwornika RDC (Ring Diaphragm Curved-wave driver).

DDP jest 2-drożnym współosiowym systemem koncentrycznie ułożonych pierścieniowych membran, których zadaniem jest przetwarzanie jedynie wąsko wydzielonego zakresu częstotliwości, co pozwoliło na zwiększenie zakresu przetwarzanej mocy, podwyższenie dynamiki oraz nieporównywalne obniżenie współczynnika zniekształceń. Większa z pierścieniowych membran, przetwarza średni zakres częstotliwości, utrzymując niezmiennie wyrównaną charakterystykę. Zwiększenie zakresu skoku membrany do max. +/-0,8 mm pozwoliło na uzyskanie większej mocy wyjściowej. Mniejsza membrana, przetwarza zakres wysokich częstotliwości, charakteryzujący się wyjątkową zawartością transjentów i imponującą skutecznością. Ten nowoczesny przetwornik został zaprojektowany do promieniowania wolnej od wewnętrznych dyfrakcji, w pełni spójnej fali akustycznej o płaskim czole, w kształcie prostokątnego tłoka, co przyczyniło się do uzyskania dokładniejszej kontroli rozproszenia i bardzo wysokiej jakości dźwięku.

Przetworniki RDC

Przetwornik typu RDC jest podobny do przetwornika Planar Wave CODA Audio – z tą jednak różnicą, że wprowadzono tu pewną modyfikację, powodującą zaginanie czoła fali pod kątem 20°. Efektem jest bardzo niska zawartość zniekształceń, eliminująca konieczność korygowania, a finalnie, nadzwyczaj precyzyjne przetwarzania dźwięku, ale to jeszcze nie wszystko. Ta modyfikacja sprawia również, że po zestawieniu wielu elementów (np. N-APS), działają one jak jednolity zespół głośników umieszczony we wspólnej obudowie – bez szkodliwego zjawiska wzajemnego wpływania na siebie.

Należące do N-SERIES subwoofery wzbogaciły się również o kilka interesujących rozwiązań konstrukcyjnych, dotyczących zarówno obudów, jak i samych przetworników dolnego zakresu częstotliwości. Oprócz sensorycznie kontrolowanego wychylenia membrany, w konstrukcji ustroju przetworników zastosowano cztery aluminiowe pierścienie, redukujące zniekształcenia intermodulacyjne, minimalizujące wahania indukcji oraz redukujące kompresję termiczną. Rozwiązanie to, radykalnie zmniejszyło zawartość zniekształceń intermodulacyjnych, ogólnie poprawiając działanie przetwornika, a przede wszystkim, jakość przetwarzanego dźwięku.

Podążając śladem sprawdzonych rozwiązań, również w przypadki subwooferów zastosowano system dynamicznego chłodzenia (DAC), umożliwiający generowanie  bardzo wysokich wartości SPL, bez narażania przetwornika na ekstremalne przyrosty temperatury, skutkujące skompresowanym i zniekształconym dźwiękiem.

KARTA KATALOGOWA N-RAY
KARTA KATALOGOWA N-APS
KARTA KATALOGOWA N-SUB
KARTA KATALOGOWA SCN-F

CODA-N-SERIES-KATALOG