Szukaj

DB-TPA1A - Elektronika RDNet

Asortyment

OPROGRAMOWANIE RDNet
KONTROLA SIECIOWA I WIELE WIĘCEJ…

 

OPROGRAMOWANIE RDNet DLA SYSTEMÓW PA I BUSINESS MUSIC TO:

 • AUTOMATYCZNE SKANOWANIE SIECI I PEŁNE MONITOROWANIE WŁĄCZONYCH URZĄDZEŃ
 • REGULACJA PROCESORA DSP, W TYM FILTRÓW HIGH-PASS, EQ, GAIN I DELAY DLA POSZCZEGÓLNYCH KOMPONENTÓW SYSTEMÓW
 • ZARZĄDZANIE MATRYCAMI ORAZ USTAWIENIAMI GLOBALNYMI SYSTEMU
 • STEROWANIE KOLUMNAMI ZE ZMIENNĄ PROPAGANCJĄ PIONOWĄ

 

RDNet to kompleksowa sieć zarządzania i platforma sterowania systemami nagłośnienia małego, średniego i dużego kalibru, a także złożonymi i rozbudowanymi instalacjami. W oparciu o własny protokół sieciowy, oprogramowanie zapewnia intuicyjną kontrolę i monitorowanie każdego podłączonego urządzenia/obiektu w systemie audio RCF.

Dla systemów koncertowych oprogramowanie RDNet oferuje ponadto:

 • Grupowanie linii i stref systemów Line Array z pomocą wielopunktowego EQ, funkcji Bass Sharper oraz dedykowanych filtrów FIR
 • Automatyczne skanowanie i pełne monitorowanie sieci
 • Kalkulator Shape Designer wraz z asystentem konfiguracji Subwooferów
 • Regulacja filtrów górno przepustowych, EQ, wzmocnienia i opóźnienia na poszczególnych elementach systemu
 • Pełne monitorowanie w czasie rzeczywistym
 • Automatyczne dopasowanie Wielkości Klastrów i funkcja Kompensacji Powietrza

ZESTAW NARZĘDZI DO PROJEKTOWANIA SYSTEMÓW NAGŁOŚNIENIA

Funkcja skanowania sieci RDNet Scan kolejno skanuje wszystkie urządzenia audio, rozpoznaje, przypisuje cyfrowe etykiety adresowe i dodaje urządzenia jako obiekty w oknie głównym. Monitorowanie w czasie rzeczywistym obejmuje wiele parametrów, takich jak prędkość obrotowa wentylatorów, temperatura, nachylenie pojedynczego głośnika, mierniki VU, poziomy szczytowe i inne. Operator ma pełną kontrolę nad opóźnieniem czasowym i korekcją każdego głośnika – zarówno pojedynczo, jak i w grupach. Dzięki wbudowanemu DSP, każde urządzenie jest aktywną częścią systemu, zdolną do zapisywania presetów, odbierania poleceń i ciągłego przesyłania informacji o stanie. Kompleksowe monitorowanie jest standardem w sieci RDNet: pomiar mocy VU, wskaźnik przesterowania, zadziałanie ogranicznika, nachylenie urządzenia, problemy z komunikacją — aż do stanu poszczególnego elementu lub przetwornika — i wiele innych.

 

WYKONAJ WSZYSTKIE ODPOWIEDNIE POMIARY

RDNet Measure jest potężnym 4-wejściowym dwukanałowym analizatorem dźwięku FFT zdolnym do pomiaru amplitudy, Fazy, RTA, Koherencji i Odpowiedzi Impulsowej. Funkcje analizatora obejmują analizator opóźnienia, generator wielu sygnałów oraz zintegrowany miernik/logger poziomu dźwięku SPL wraz z narzędziami do kalibracji. Nie ma potrzeby stosowania zewnętrznego oprogramowania.

 

DOSTĘP Z KAŻDEGO MIEJSCA DZIĘKI CHMURZE

Własny komputer nie będzie już potrzebny. Wystarczy podłączyć komputer do sieci, zalogować się na swoje konto i już można rozpocząć pracę z kompletnym zestawem narzędzi dla systemu audio RCF. Można również zapisywać swoje projekty i pomiary oraz wczytywać je w dowolnym miejscu.

RDNet READY – ZARZĄDZANIE SYSTEMAMI LINII BUSINESS MUSIC

Oprogramowanie RCF RDNet jest doskonałym narzędziem do konfiguracji i zarządzania urządzeniami systemów linii Business Music w dowolnym miejscu. Pomaga ono monitorować i kontrolować wszystkie ustawienia DSP celem zapewnienia optymalnego działania systemu. RDNet jest bezpiecznym i efektywnym narzędziem do zarządzania i sterowania systemami nagłośnienia małego, średniego i dużego kalibru, a także złożonymi i rozbudowanymi instalacjami. W oparciu o własny protokół sieciowy, oprogramowanie zapewnia intuicyjną kontrolę i monitorowanie każdego podłączonego urządzenia/obiektu w systemie audio RCF.

RCF RDNet – STEROWANIE KOLUMNAMI VSA

RDNet jest autorskim protokołem sieciowym dedykowanym dla urządzeń RCF, zapewniającym prosty i bezpośredni monitoring oraz intuicyjną kontrolę systemów audio z monitorowaniem każdego podłączonego urządzenia czy obiektu. Każde urządzenie posiadające DSP pozwala na przypisanie określonych presetów lub zmianę parametrów pojedynczego obiektu lub grupy obiektów.

Kontrola nad kolumnami ze sterowaną wiązką jest szybka i precyzyjna, podobnie jak ustawienia EQ. RCF RDNet jest doskonałym narzędziem ułatwiającym projektantom i instalatorom w konfiguracji  systemów VSA w dowolnym miejscu.

URZĄDZENIA LINII INSTALACYJNEJ ORAZ BUSINESS MUSIC KOMPATYBILNE Z OPROGRAMOWANIEM RDNet

 • RDNet Control 8 jest systemem monitorowania i sterowania systemem w czasie rzeczywistym zdolnym do zarządzania aż 256 urządzeniami połączonymi w topologii szyny lub do 128 urządzeń połączonych w topologii pierścienia. Wszystkie dane zebrane z podłączonych urządzeń są przesyłane do inżyniera dźwięku za pomocą USB w lokalnej instalacji lub poprzez Ethernet w przypadku zdalnych lokalizacji.

 

 • RDNet Control 2 jest interfejsem sprzętowym umożliwiającym połączenie kompatybilnych urządzeń RCF RDNet do komputera PC poprzez połączenie USB. System RDNet został opracowany do tworzenia sieci przesyłu danych do monitorowania i sterowania systemami. The RDNet Control 2 może sterować 2 podsieciami. Do każdej podsieci może został podłączone do 32 urządzeń, zatem w sumie do 64 urządzeń.

 

 • VSA 850 II jest aktywną kolumną głośnikową ze sterowaną wiązką dźwięku, która prezentuje jedno z najnowszych rozwiązań RCF w cyfrowej technologii audio.

 

 • VSA 2050 II jest aktywną kolumną głośnikową ze sterowaną wiązką dźwięku, która prezentuje jedno z najnowszych rozwiązań RCF w cyfrowej technologii audio.

 

 • VSA 1250 II jest aktywną kolumną głośnikową ze sterowaną wiązką dźwięku, która prezentuje jedno z najnowszych rozwiązań RCF w cyfrowej technologii audio.

 

 • DMA 82 jest dwukanałową wielofunkcyjną matrycą ze wzmacniaczem mocy klasy D, wyposażoną w potężną platformę DSP, umożliwiającą  zarządzanie wejściami i wyjściami w zakresie routingu i korekcji.

 

 • DMA 162 jest dwukanałową wielofunkcyjną matrycą ze wzmacniaczem mocy klasy D, wyposażoną w potężną platformę DSP, umożliwiającą  zarządzanie wejściami i wyjściami w zakresie routingu i korekcji.

 

 • DMA 162jest dwukanałową wielofunkcyjną matrycą ze wzmacniaczem mocy klasy D  wyposażoną w potężną platformę DSP.